नगदे बाली

Commodity शिर्षक प्राबिधिक जानकारी Reference
Potato तराई तथा भित्री मधेशमा बीउ आलु खेतीको उन्नत प्रविधि क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, परवानीपुर, बारा, २०७१
Potato आलुमा उन्मोचित आलुका जातहरु संचार, प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा, खुमलटार, ललितपुर, २०७४
कफी खेती प्रविधि कृषि अनुसन्धान केन्द्र (वागवानी), मालेपाटन, पोखरा, २०७०
Sugarcane उखुबालीको टुप्पामा लाग्ने गवारो व्यवस्थापन उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रम,जीतपुर, बारा