तेलहन बाली

Commodity शिर्षक प्राबिधिक जानकारी Reference
Mustard तोरी उत्पादनमा ह्रास आउनुका कारण र उत्पादन बढाउने प्रविधि कृषि अनुसन्धान केन्द्र, दशरथपुर, सुर्खेत, २०६९
Mustard उन्नत तोरी खेती प्रविधि क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, खजुरा, बाँके, २०७४