तरकारी बाली

Commodity शिर्षक प्राबिधिक जानकारी Reference
Radish मुला खेती पात्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५
Carrot गाँजर खेती पात्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५
Cauliflower काउली खेती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५
Brinjal भण्टा खेती पात्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५
Pumpkin फर्सी खेती पात्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं
Cabbage बन्दा खेती पात्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५
Okra भिण्डी खेती पात्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५
Bottle Gourd प्लाष्टिक पोखरी तथा कम्पोष्ट मल माथि लौकाको बीउ उत्पादन प्रविधि वातावरण तथा कृषि नीति अनुसन्धान, प्रसार एवं विकास केन्द्र, ललितपुर
Bottle Gourd लौका खेती कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, AFACI / ATIN आयोजना,सिंहदरबार, काठमाडौं, २०७५
Cucumber वर्षैभरि काँक्रो खेती गर्ने प्रविधि क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र, लुम्ले, कास्की
Brinjal ओइलाउने रोग अवरोधक भण्टाको जात BARI-8 बागवानी अनुसन्धान इकाई, तरहरा, सुनसरी
Tomato गोलभेंडा खेती प्रविधि कृषि अनुसन्धान केन्द्र, दशरथपुर, सुर्खेत, २०६९
Capsicum भेंडे खुर्सानी खेती प्रविधि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् वागवानी अनुसन्धान महाशाखा खुमलटार, ललितपुर
Cauliflower काउली वर्गको तरकारीमा लाग्ने कालो कुहिने रोग र त्यसको व्यवस्थापन बाली रोग विज्ञान महाशाखा, खुमलटार, ललितपुर, २०७१
Other (Cucurbits) नेपालमा उन्मोचित आलुका जातहरु संचार, प्रकाशन तथा अभिलेख महाशाखा, खुमलटार, ललितपुर, २०७४