एग्रो-भेट विवरण || लमजुङ

जम्मा 15 एग्रोभेट
एग्रोभेटको नाम ईजाजत पत्र नं प्रमाणपत्र नं. सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं. ठेगाना ठेगाना
राजन एग्रोभेट सेन्टर 6165 कुन्ज लाल गुरुङ 9846191659 सुन्दरबजार–४ सुन्दरबजार नगरपालिका 4
कृषक सहयोग केन्द्र मुक्तिनाथ पौडेल सुन्दरबजार–४ सुन्दरबजार नगरपालिका 4
मिश्र एग्रोभेट 6168 गणेश प्र.मिश्र सुन्दरबजार–८ सुन्दरबजार नगरपालिका 8
सुनिरा एग्रो कन्सर्न रामजी ठकुरी 98560453228 बेसीशहर–८ बेसीशहर नगरपालिका 8
लमजुङ एग्रो कन्सर्न 6167 भरत बहादुर विष्ठ बेसीशहर–२ बेसीशहर नगरपालिका 2
आदर्श एग्रोभेट 1221 वासुदेव पन्त 9856045898 बेसीशहर–१ बेसीशहर नगरपालिका 1
श्रेष्ठ एग्रो सेन्टर 4325 अमृत कुमार श्रेष्ठ सुन्दरबजार–८ सुन्दरबजार नगरपालिका 8
सुदर्शन एग्रोभेट 9375 भुवनराज घिमिरे सुन्दरबजार–८ सुन्दरबजार नगरपालिका 8
सिर्जना एग्रोभेट 10010 गोविन्दनिधि तिवारी 9846314917 चिति–८ बेसीशहर नगरपालिका 11
श्रेष्ठ एग्रोभेट 5257 राम कुमार श्रेष्ठ 066-690952 सुन्दरबजार–८ सुन्दरबजार नगरपालिका 8
प्रफुल्ल एग्रोभेट 10421 प्रेम राज देवकोटा 9846074100 बेँसीशहर बेसीशहर नगरपालिका 1
घिमिरे एग्रोभेट 9368 विष्णुहरी घिमिरे 9846567316 सुन्दरबजार–३ सुन्दरबजार नगरपालिका 3
ढकाल एग्रोभेट सेन्टर 9370 राम प्रसाद ढकाल चिती बेसीशहर नगरपालिका 11
सापकोटा एग्रो कन्र्सन 10447 विष्णु प्रसाद सापकोटा भोटेओडार सुन्दरबजार नगरपालिका 8
अमित एग्रो भेटेरिनेरी 4677 शिवकान्त खनाल 9856016510 सुन्दरबजार- 4 सुन्दरबजार नगरपालिका 4