खाद्यान्न बाली

Commodity शिर्षक प्राबिधिक जानकारी Reference
Main season Paddy नेपालका तराई र मध्य पहाडी क्षेत्रहरुमा धानको उत्पादन बढाउने आठ जानकारीहरु USAID
Wheat गहुँ उत्पादन बढाउने केही उपयोगी जानकारीहरु USAID
Maize पूर्वी पहाडको लागि सिफारिस मकैका जातहरु र खेती प्रविधि कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाख्रीबास, धनकुटा
Kaguno चिनो तथा कागुनोबाट बिस्कुट, केक बनाउने प्रविधि खाद्य अनुसन्धान महाशाखा, २०७१
उवा खेती र बीउ उत्पादन प्रविधि जानकारी पत्र- श्रृङ्खला अंक २, वर्ष २०७२
Maize अरुण - २ राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, रामपुर, चितवन
Millet कोदो खेती प्रविधि राष्ट्रिय पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, काब्रे, दोलखा २०६९
Chino दुधे चिनोः परिचय तथा खेती प्रविधि जानकारी पत्र- श्रृङ्खला अंक १३, वर्ष २०७६
Millet रातो कोदोः परिचय तथा खेती प्रविधि जानकारी पत्र- श्रृङ्खला अंक १४, वर्ष २०७६
Barley जौ खेती सम्बन्धि एक जानकारी राष्ट्रिय पहाडी बाली अनुसन्धान कार्यक्रम, काब्रे, दोलखा २०६९
Buckwheat फापर तथा कोदोबाट पाउरोटी बिस्कुट, चाउचाउ बनाउने तरिका खाद्य अनुसन्धान इकाई, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार ललितपुर
Maize पोषिलो मकै Agriculture Research Station, Pakhribas, Dhankuta, Nepal, 2007
Wheat गहुँबाली उत्पादन प्रबिधी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, खुमलटार ललितपुर
Main season Paddy धानबालीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरु तथा व्यवस्थापन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि अनुसन्धान केन्द्र, पाख्रीबास, धनकुटा
Main season Paddy उन्नत धान खेती प्रविधि कृषि अनुसन्धान केन्द्र (वागवानी), किमुगाँउ, दैलेख, २०७१
Main season Paddy धान खेती प्रविधि राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रम हर्दिनाथ, बनिनिया, धनुषा २०७३